Sessions Escolars

Festival Teresetes

Mallorca 2022

Sessions Escolars

SESSIONS ESCOLARS
Amb l’objectiu d’ampliar horitzons entre el públic, crear hàbits de cultura de qualitat i establir vincles amb els centres docents. Des de 2014 el Festival ofereix a les escoles de l’illa sessions matinals escolars.