Teresetes Socials

Festival Teresetes

Mallorca 2023

Teresetes Socials

L’any 2013, creàrem TERESETES SOCIALS per apropar aquest tipus de teatre primer a persones amb discapacitat i, a partir de 2017, també a col·lectius amb risc d’exclusió social.

 

L’exclusió social és la manca de participació de segments de la població en la vida social, econòmica i cultural a causa de la carència de recursos i capacitats bàsiques. El risc d’exclusió social és una situació (no un atribut) en la qual qualsevol persona es pot veure immersa en qualsevol moment de la seva vida, i afecta de manera negativa al mateix desenvolupament personal, social o econòmic.

 

L’accés a la cultura d’aquests col·lectius és limitada i volem compensar aquest buit, crear una eina de treball contra la discriminació i marginació. Estudis confirmen que el teatre de teresetes posseeix un destacat caràcter educatiu i socialitzador, esdevenint eina educativa tot gràcies al seu llenguatge universal, comú arran del món. A més dels seus beneficis lúdics, recreatius i empàtics, permeten potenciar la capacitat d’atenció, memòria i de concentració. Com a font rica del joc simbòlic, són un bon component a l’hora de facilitar la socialització les conductes positives de cooperació i d’amistat.

Teresetes Socials

Aquest 2023 les actuacions del Teresetes Socials arribaran als Centres Joan XXIII i Mater:

 

Dijous 18 / 05 / 2023
Centre Joan XXIII
11 h Llarg, ample i perspicaç.
Companyia Vi.TVOR. Txèquia

Teresetes Socials

Divendres 19 / 05 / 2023
Centre Mater
11 h The Cabaret Charly´s Band.
Companyia La Maletitiritera. Eivissa

 

Aquestes actuacions reben el suport de Fundació Caixa Colonya.