Activitats Paral·leles

Festival Teresetes

Mallorca 2019

Sessions Escolars

SESSIONS ESCOLARS
Amb l’objectiu d’ampliar horitzons entre el públic, crear hàbits de cultura de qualitat i establir vincles amb els centres docents. Des de 2014 el Festival ofereix a les escoles de l’illa sessions matinals escolars.
Enguany aquestes es faran al Teatre Catalina Valls i s’ofereix l’obra Gnoma de la companyia catalana Pea Green Boat.