Sessions Escolars

Festival Teresetes

Mallorca 2021

Sessions Escolars

SESSIONS ESCOLARS
Amb l’objectiu d’ampliar horitzons entre el públic, crear hàbits de cultura de qualitat i establir vincles amb els centres docents. Des de 2014 el Festival ofereix a les escoles de l’illa sessions matinals escolars.

En aquesta edició 2021 per motius de la pandèmia Covid19
no s’han pogut realitzar funcions escolars.

T’esperem a la pròxima edició 2022