Activitats Paral·leles

Festival Teresetes

Mallorca 2019

Teresetes Socials

Teresetes Socials

L’any 2013, creàrem TERESETES SOCIALS per apropar aquest tipus de teatre primer a persones amb discapacitat i, a partir del 2017, també a col·lectius amb risc d’exclusió social.
L’exclusió social és la manca de participació de segments de la població en la vida social, econòmica i cultural a causa de la carència de recursos i capacitats bàsiques. El risc d’exclusió social és una situació (no un atribut) en la qual qualsevol persona es pot veure immersa en qualsevol moment de la seva vida, i afecta de manera negativa al mateix desenvolupament personal, social o econòmic.
L’accés a la cultura d’aquests col·lectius és limitada i volem compensar aquest buit, crear una eina de treball contra la discriminació i marginació. Estudis confirmen que el teatre de teresetes posseeix un destacat caràcter educatiu i socialitzador, esdevenint eina educativa tot gràcies al seu llenguatge universal, comú arran del món. A més dels seus beneficis lúdics, recreatius i empàtics, els permeten potenciar la capacitat d’atenció, memòria i de concentració. Com a font rica del joc simbòlic, són un bon component a l’hora de facilitar la socialització amb les conductes positives de cooperació i d’amistat.

Dimecres 15 de maig, a les 18.00 h

Dada-Gugu – Mans balladetes – Presó. Unitat de Mares.

Divendres 17 de maig, a les 12.00 h

Julia Sigliano – El mundo de Dondo – centre Mater.

Teresetes Socials és possible gràcies al suport de la Fundació Caixa Colonya.